គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩លើពិភពលោកកើនដល់ជិត ៦លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៣៦ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជិត ២.៦លាននាក់