(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង បើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា