(វីដេអូ)៖ អង្ករចំនួន១៤០តោន ដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ក្នុងខណ្ឌទាំង១៤ តាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ