រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ចេញ​សារាចរ​ស្តី​ពី​ ការ​ចាក់​តាំង​ខួប​លេីកទី៧១​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​១មិថុនា​ ខួប​លេីកទី១៩​ទិវា​ពិភពលោក​ប្រឆាំង​ពលកម្ម​កុមារ​១២មិថុនា​ និង​ទិវា​កុមារ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖