មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ WHO ព្រមាន៖ «ប្រទេសដែលឆ្លងផុតរលកទី១នៃ COVID-19 នឹងអាចផ្ទុះរលកទី២ទៀត ប្រសិនបើដកវិធានការរឹតត្បិតលឿនពេក»