ស្ថានទូត​ខ្មែរ​ប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹង ស្តី​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ប្រកាស​បន្ត​ដាក់ប្រទេស​ក្នុង​គ្រា​អាសន្ន​រយៈ​ពេល​១ខែ​ទៀត​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​