អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំបាក់ ភ្នំស្វាយ គិរីយង់ ភ្នំព្រះ-ភ្នំវែង ភ្នំព្រះនេត្រព្រះ និង ភ្នំជញ្ជាំង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០