សាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំ បើកប្រជុំមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌