បទ ៖ យើងនៅតែបិទក្រោលសេះ លំនាំបទអាយ៉ៃ ៖ សោយសង្វាន

បទ ៖ យើងនៅតែបិទក្រោលសេះ
លំនាំបទអាយ៉ៃ ៖ សោយសង្វាន
ច្រៀងដោយ ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា