ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរកណីស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៩ឆ្នាំ មានវីរុសកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត