សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន បើកភ្លើងខៀវឱ្យកីឡាមួយចំនួន មានសកម្មភាពប្រកួតឡើងវិញ