បទយកការណ៍ស្ដីពី «អនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅលើ អ្នកបើកបរម៉ូតូ និងរ៉ឺម៉កកែច្នៃ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន