ឆ្នាំនេះCPPផ្អាកមិនរៀបចំមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបលើកទី៦៩ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សទេ ដោយសារកូវីដ-១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត