លោក ដូណាល់ ត្រាំ អះអាងថាទោះបីជាផ្ទុះកូវីដ ១៩ រលកទី២ ក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបិទទ្វារម្ដងទៀតដែរ