សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​គណៈកម្មការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ ស្តីពីវិធានការកែតម្រូវសម្រាប់ការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនូវវិស័យកីឡាជាជំហានៗ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​