ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ថា​ ករណីវិជ្ជមាន​វីរុស​កូវីដ​១៩ថ្មី​០១នាក់​ នៅ​ថ្ងៃទី​២១ខែឧសភា​នេះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​ ៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​