យូណេស្កូព្រមានថា សារមន្ទីជាច្រើនពាន់អាចនឹងបិទទ្វាជាធចន្ត្រៃយ៍ព្រោខាតធ្ងន់ពេក