ក្រសួងអប់រំណែនាំដល់សហព័ន្ធកីឡាជាតិ និងក្លិបហាត់ប្រាណទាំងអស់ឱ្យបន្តបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត