ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តរឹតបន្តឹង ច្រកព្រំដែនច្រករបៀងទប់ស្កាត់ពលករលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19