ក្រសួងសុខាភិបាលបើកឱ្យជនបរទេសចំនួន៦ប្រទេសចូលមកកម្ពុជាឡើងវិញតែអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានមេរោគកូវីដ-១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត