អ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិ៖ រយះពេល១៩ថ្ងៃ យានយន្ដល្មើសជិត៣ម៉ឺនគ្រឿង ដែលបានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យ និងផាកពិន័យ