បទ៖ អរគុណ សន្តិភាព

លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកស្តាប់កំសាន្តបទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថា

បទ៖ អរគុណ សន្តិភាព

ផ្តួចផ្តើមគំនិតនិពន្ធដោយ៖ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ បណ្ឌិត ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់

និពន្ធទំនុកច្រៀងនិងផលិតដោយ៖ លោក សុផាន់ តារាជឿន

និពន្ធបទភ្លេងថ្មីដោយ៖ លោកគ្រូ ម៉ម សុគន្ធា

ច្រៀងដោយ៖ លោក នី រតនា​ និងកញ្ញា ឈិន ម៉ានិច្ច