សារមន្ទីរ​នានានៅក្នុង​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នឹង​បេីកអោយភ្ញៀវជាតិ​ អន្តរជាតិ​ ចូលទស្សនា​ ចាប់​ពី​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០២០នេះតទៅ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដោយលោកចនណារិទ្ធ​៖

ខាងក្រោមនេះគឺជាលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផ្ញេីរជូនរដ្ខមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ