អាជ្ញាធរកំពុងរកមុខអ្នកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋនៅតំបន់អាតៃខេត្តពោធិ៍សាត់