ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរឹតបន្តឹងច្រកព្រំដែន ច្រករបៀងនានា ទប់ស្កាត់ពលករលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩