ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលទាំងស្រុងករណីបុរសជនជាតិវៀតណាមមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចេញពីកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត