ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ថា​ ករណីវិជ្ជមាន​វីរុស​កូវីដ​១៩ទី១២២​បានព្យាបាលជាសះស្បេីយ និង​មិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ទៀតឡេីយ

​វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​ ៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​