ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ ប្រកាស​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ភាព​អាសន្ន​នៅខេត្ត​ចំនួន​៣៩​ មុនកាលកំណត់ដែលគ្រោងនៅចុងខែ​ឧសភា​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖