(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ក្រើនរម្លឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំធ្វេសប្រហែសពីជំងឺកូវីដ១៩