សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំ ពាក់ព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត របស់គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក (Facebook) មានឈ្មោះថា ” ទូរទស្សន៍ស្លឹករឹត SRTV Online “

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–