(វីដេអូ)៖ ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបសម្តេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី