ក្រសួងយុត្តិធម៌ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្ត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ យី វិច្ឆិកា ១២ ០៥ ២០២០