សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ស្ដី​ពី​ បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ នៅ​កម្ពុជា​ គិត​ត្រឹម​ម៉ោង​៧ព្រឹក​ថ្ងៃទី១១​ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​