ក្រសួង​សុខាភិបាល​ព្រមាន​ដល់ម្ចាស់មន្ទីរ​សំរាក​ព្យាបាល​ សុធារិទ្ធ​ បែកចាន​ ដែលបានយករថយន្ត​គិលាន​សង្គ្រោះ​ទៅ​ដឹក​អ្នក​រងរបួស​ ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏​យកទៅព្យាបាលនៅក្នុង​មន្ទីរ​ព្យាបាល​របស់ខ្លួន

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖