(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៍ ក្រោមប្រធានបទ «វឌ្ឍនភាពសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប»