ឯកឧត្តម ប៊ូ ឡាំ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រមន្តបុណ្យវិសាខបូជា នៅវត្តឧត្តមរតនារាម ហៅវត្តអូរចេង