បទ៖ កូននឹងចងចាំបណ្តាំជីវិត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមគោរពជូនបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា

បទ៖ កូននឹងចងចាំបណ្តាំជីវិត

​​និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង

ច្រៀងដោយ៖អ្នកស្រី ហ៊ឹម ស៊ីវន

យតាមរយៈបទចម្រៀងនេះយើងខ្ញុំក៏សូមឧទ្ទិសមហាកុសល ជូនចំពោះវិញ្ញាណខ័ន្ធ​ អ្នកឧកញ៉ា ព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកា ធម្មញ្ញាណវិវឌ្ឍនា ប៊ុន ស៊ាងលី សូមបានទៅកាន់ទីឋានបរមសុខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ