វិចារណកថា៖បុណ្យវិសាខបូជា ជាពិធីបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទិវាជាមង្គលទាំង៣នៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖បុណ្យវិសាខបូជា ជាពិធីបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទិវាជាមង្គលទាំង៣នៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz