(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទទួលអំណោយជាថវិកា ពីលោកឧកញ៉ា ថៃ ទីណូ សម្រាប់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩