ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ថា​ ពុំមានការព្យាបាលជាសះស្បេីយ និង​មិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ទៀតឡេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដោយលោកចនណារិទ្ធ