(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តក្រចេះ ព្រមានចាត់វិធានការដល់អាជ្ញាធរស្រុកទាំងអស់ក្នុងខេត្ត ដែលមិនធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ និងអ្នកសារព័ត៌មានអនាធិបតេយ្យ