ក្រសួង​ការងារ​ ចេញ​សេចក្ដី​ណែនាំ​ ស្តី​ពី​ ការការពារ​សុខភាព​ និង​ជីវភាព​របស់​​ បងប្អូន​ពលករ​ ដែលកំពុង​ធ្វើ​ការ​ និង​ស្នាក់​នៅ​បរទេស​ឫបានត្រឡប់មកភូមិកំណេីតវិញ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ការ​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​ ជំងឺ​កូវីដ​១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖