(វីដេអូ)៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានធ្វើការព្រមានថា៖ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ អាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់កាល:ទេស: និងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់