ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ ប្រចាំ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ សម្រេច​បន្ត​ការរឹតត្បិត​មិនអនុញ្ញាតអោយជនបរទេសមកពី​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ រួមទាំង​កម្ពុជា​​ ដែល​បាន​ទទួល​ទិដ្ឋាការ​ចេញត្រឹមថ្ងៃទី០២ខែមេសាឆ្នាំ២០២០​ ចូល​ប្រទេស​ជប៉ុន​ឡេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​