រាជធានីភ្នំពេញ​ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​ត្រាមូលថ្មី​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​