ល្ខោននិយាយរឿង៖ យក្សទុំ យក្សយំស្រណោះ (ភាគទី៤​ បញ្ជប់)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
ល្ខោននិយាយរឿង៖ យក្សទុំ យក្សយំស្រណោះ (ភាគទី៤​ បញ្ជប់)
និពន្ធរឿងដោយ៖ លោក មី វ៉ាត
ពិនិត្យខ្លឹមសារ៖ លោក អេង កេងឈុន
បច្ចេកទេសសំឡេង និង សូរស័ព្ទ៖ លោកស្រី សេក សុភាលី
សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

មានចាក់ផ្សាយ៖ នៅវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz វេលាម៉ោង ១២ម៉៣០ នាទី