នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ រមណីដ្ឋានថ្មី ដីភ្នំក្រវាញកោះថាស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ រមណីដ្ឋានថ្មី ដីភ្នំក្រវាញកោះថាស
ចងក្រងឯកសារដោយ៖ លោកជំទាវ ថ្លាង សំអាង និង លោកជំទាវ ប៉ែន ផលគុណ
អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និងលោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា