ក្រសួង​អប់រំយុវជន​និង​កីឡា​ចេញ​សេចក្ដី​ណែនាំ​ស្តី​ពី​ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ​ និង​ការសិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ ដល់សិស្សានុ​សិស្ស​កម្រិត​​ មត្តេយ្យ​សិក្សា​ បឋមសិក្សា​​ និង​មធ្យម​សិក្សា​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖