ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ថា​ មិនមានការព្យាបាលជាសះស្បេីយ និង​មិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ទៀតឡេីយ

​វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​ ៖​ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​