ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ថា​ មានការព្យាបាលជាសះស្បេីយចំនួន០៣នាក់​ និង​មិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ទៀតឡេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​